Documentelor pentru eliberarea avizului de branșare pentru agenți economici

L I S T A

documentelor necesare pentru eliberarea avizului de branșare/racordare pentru agenți economici la rețelele de canalizare

 1. Cerere.
 2. Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii.
 3. Copia Extrasului bunurilor imobile.
 4. Copia Сertificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA.
 5. Copia Certificatului de proprietate asupra imobilului sau alt document de dispunere pe cale legală a locului de consum.
 6. Copia Certificatului de urbanizm pentru proiectare.
 7. Copia Hotîrării Consiliului municipal, privind transferul încăperii din locativ în nelocativ.
 8. Copia contractului de arendă a încăperii.
 9. Copia Autorizației de construcție.
 10. Copia Planului geometric, planului reprezentării părților componente ale clădirilor (eliberat de secția de arhitectură).
 11. Debitul sumar de evacuare a apei uzate.