Despre Noi

În cadrul companiei ”Glorin Inginering”, activează o echipă de profesioniști care sînt disponibili să acorde servicii de calitate și de consultanță contribuabililor săi.

Compania asigură evacuarea apelor riziduale din mun.Bălți. Este preocupată permanent de protecția mediului ambiant și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

SRL ”Glorin Inginering” și-a început activitatea la data de 01.12.2013 și în conformitate cu acordul de concesiune are menirea să asigure buna funcționare a stației de epurare a apelor  întregului sistem de evacuare și stației de epurare a apelor riziduale.

Unul din scopurile principale  a companiei este modernizarea și eficientizarea procesului tehnologic de epurare a apelor  riziduale,realizarea căruia administrația o vede în stabilirea relațiilor de colaborare și schimbul de experiență cu întreprinderile similare din țară și de peste hotare.