Documente necesare pentru eliberarea avizului de branșare a casei particulare

L I S T A
documentelor necesare pentru eliberarea avizului de branșare/racordare a
casei particulare la rețelele de canalizare

  1. Cerere.
  2. Copia certificatului de proprietate asupra imobilului sau alt document care atestă dreptul de proprietate.
  3. Copia planului.
  4. Copia buletinului de identitate.