Încheierea contractelor

Pentru încheierea  contractului de recepționare a apelor riziduale sînt  necesare următoarele acte:

Pentru persoanele juridice:

  • Certificatul și extras din certificatul de înregistrare a întreprinderii
  • Actul ce confirmă dreptul de proprietate sau a altor drepturi reale (contractul de arendă, închiriere, etc.)
  •  Ordinul de desemnare a persoanelor responsabile
  • Alte acte, în funcție de activitatea specifică a întreprinderii
  • Date referitoare la persoana juridică,rechizitele bancare

Pentru persoanele fizice:

  • Copia actului de identitate
  • Copia  documentului ce confirmă dreptul de proprietate și alte drepturi reale (copie contractului de închiriere,etc.)
  • Ultima factură de plată pentru serviciile prestate de companie